Τελικά αποτελέσματα προκήρυξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου

Τελικά Αποτελέσματα προκηρυξης εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΔΑΠ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου είκοσι οκτώ (28) ατόμων στον ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής- Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ), που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, και συγκεκριμένα του εξής:

Προσωρινά αποτελέσματα προκήρυξης εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΚΔΑΠ

Προσωρινά αποτελέσματα προκήρυξης εκπαιδευτικού προσωπικού στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Ηρακλείου (ΚΔΑΠ)

Αποτελέσματα Πρόσληψης Ιατρών στα ΚΗΦΗ του Δήμου και στο Κέντρο Στήριξης Ρομά

Αποτελέσματα Πρόσληψης Ιατρών στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου και στο Κέντρο Στήριξης Ρομά.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της ΣΜΕ 1/2013 για την πρόσληψη 26 ατόμων στην ΑΑΗ - ΑΕ ΟΤΑ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  διαγωνισμού ΣΜΕ 1/2013 της ΑΑΗ - ΑΕ ΟΤΑ για την πλήρωση 26 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων. Δείτε τα αποτελέσματα στη σελίδα http://www.aahaeota.gr/node/439

Προσλήψεις

Στο δικτυακό αυτό τόπο θα βρείτε ότι πληροφορίες χρειάζεστε σχετικά με προσλήψεις στον Δήμο Ηρακλείου.