Πρόσληψη Ιατρού Εργασίας από το Δήμο Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης θα προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ιατρού εργασίας με απευθείας ανάθεση και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

1. Ο Iατρός πρέπει να διαθέτει και την σχετική  άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και την    ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας.

2. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση της θέσης με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα      θα γίνουν δεκτές και Αιτήσεις ιατρών, οι οποίοι:

Α) Είναι κάτοχοι τίτλου ή πτυχίου ειδικότητας ιατρικής της εργασίας της αλλοδαπής

Β)Εχουν την ειδικότητα της παθολογίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έχουν παρακολουθήσει    ειδικό σεμινάριο ιατρικής της εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1568/1985 ή διαθέτουν διετή τουλάχιστον εμπειρία σε επιχείρηση.

Γ) Εχουν ασκήσει καθήκοντα Iατρού εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας για πέντε χρόνια τουλάχιστον.

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ιατρός με τις παραπάνω ειδικότητες, είναι δυνατόν να προσληφθεί    ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας κατά προτίμηση παθολόγος.

 

Τελικά αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ1/2015 βοηθητικού προσωπικού των ΚΔΑΠ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αρχεία

Αποτελέσματα διαγωνισμού για την πρόσληψη 14 Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Αποτελέσματα διαγωνισμού για την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ...

Προκήρυξη Βοηθητικού Προσωπικού στα ΚΔΑΠ

Προκήρυξη βοηθητικού προσωπικού στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με συμβαση ΙΔΟΧ

Τελικά αποτελέσματα εκπαιδευτικού προσωπικού των ΚΔΑΠ για τη σχολική χρονιά 2015-2016

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αρχεία

Προσωρινά αποτελέσματα προκήρυξης εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΔΑΠ 2015-2016

Προσωρινά αποτελέσματα προκήρυξης εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΔΑΠ για την σχολική περίοδο 2015-2016

Προσωρινά αποτελέσματα προκήρυξης διδακτικού προσωπικού Ωδείου Δήμου Ηρακλείου

Προσωρινά Αποτελέσματα

Τελικά αποτελέσματα προκήρυξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου

Τελικά Αποτελέσματα προκηρυξης εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΔΑΠ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της ΣΜΕ 1/2013 για την πρόσληψη 26 ατόμων στην ΑΑΗ - ΑΕ ΟΤΑ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  διαγωνισμού ΣΜΕ 1/2013 της ΑΑΗ - ΑΕ ΟΤΑ για την πλήρωση 26 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων. Δείτε τα αποτελέσματα στη σελίδα http://www.aahaeota.gr/node/439

Προσλήψεις

Στο δικτυακό αυτό τόπο θα βρείτε ότι πληροφορίες χρειάζεστε σχετικά με προσλήψεις στον Δήμο Ηρακλείου.