Ανακοίνωση για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 90 ατόμων στο Δήμο Ηρακλείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου πέντε Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στον ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, συνολικά πέντε (5)  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την κάλυψη αναγκών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3460/17-11-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ «ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (ΣΟΧ) ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ (Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 4 – ΧΑΝΙΩΠΟΡΤΑ)  ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11/2015 ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/11/2015 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 9:00 - 13:00

Τελικά αποτελέσματα εκπαιδευτικού προσωπικού των ΚΔΑΠ για τη σχολική χρονιά 2015-2016

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αρχεία

Τελικά αποτελέσματα διδακτικού προσωπικού ωδείου Δήμου Ηρακλείου για το 2015-16

Τελικά αποτελέσματα διδακτικού προσωπικού ωδείου Δήμου Ηρακλείου για το 2015-16

Αρχεία

Προσωρινά αποτελέσματα προκήρυξης εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΔΑΠ 2015-2016

Προσωρινά αποτελέσματα προκήρυξης εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΔΑΠ για την σχολική περίοδο 2015-2016

Προσωρινά αποτελέσματα προκήρυξης διδακτικού προσωπικού Ωδείου Δήμου Ηρακλείου

Προσωρινά Αποτελέσματα

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών απο τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης.

Τελικά αποτελέσματα προκήρυξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου

Τελικά Αποτελέσματα προκηρυξης εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΔΑΠ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της ΣΜΕ 1/2013 για την πρόσληψη 26 ατόμων στην ΑΑΗ - ΑΕ ΟΤΑ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  διαγωνισμού ΣΜΕ 1/2013 της ΑΑΗ - ΑΕ ΟΤΑ για την πλήρωση 26 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων. Δείτε τα αποτελέσματα στη σελίδα http://www.aahaeota.gr/node/439

Προσλήψεις

Στο δικτυακό αυτό τόπο θα βρείτε ότι πληροφορίες χρειάζεστε σχετικά με προσλήψεις στον Δήμο Ηρακλείου.