Τα Αποτελέσματα για την Πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Αποτελέσματα για την Πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών για τις ανάγκες των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015».
Κατόπιν δημόσιας κλήρωσης που διενεργήθηκε την Δευτέρα 13-07-2015, και ώρα 14:00, στο Πολύκεντρο Νεολαίας, στην Αίθουσα Ανδρόγεω, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) μηνών, για τις ανάγκες των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015», κληρώθηκαν 12 άτομα ( 6 αγόρια και 6 κορίτσια) και είναι οι κάτωθι :

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών απο τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ορθή επανάληψη του πίνακα για την ΣΜΕ 1/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΜΕ 1/2015

Σε συνέχεια ελ΄γχου της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων πρόσληψης για την ΣΕΜ 1/2015  με κωδικό 109, αναρτάται  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  του πίνακα 109.

http://aahaeota.gr/node/583

Τελικά αποτελέσματα προκήρυξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου

Τελικά Αποτελέσματα προκηρυξης εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΔΑΠ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της ΣΜΕ 1/2013 για την πρόσληψη 26 ατόμων στην ΑΑΗ - ΑΕ ΟΤΑ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  διαγωνισμού ΣΜΕ 1/2013 της ΑΑΗ - ΑΕ ΟΤΑ για την πλήρωση 26 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων. Δείτε τα αποτελέσματα στη σελίδα http://www.aahaeota.gr/node/439

Προσλήψεις

Στο δικτυακό αυτό τόπο θα βρείτε ότι πληροφορίες χρειάζεστε σχετικά με προσλήψεις στον Δήμο Ηρακλείου.