Αποτελέσματα δίμηνης Απασχόλησης στα ΚΔΑΠ

Αποτελέσματα ανακοίνωσης για δίμηνη απασχόληση στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Ηρακλείου 2015

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ δύο μηνών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ δύο μηνών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Ηρακλείου

Τελικά αποτελέσματα προκήρυξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου

Τελικά Αποτελέσματα προκηρυξης εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΔΑΠ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της ΣΜΕ 1/2013 για την πρόσληψη 26 ατόμων στην ΑΑΗ - ΑΕ ΟΤΑ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  διαγωνισμού ΣΜΕ 1/2013 της ΑΑΗ - ΑΕ ΟΤΑ για την πλήρωση 26 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων. Δείτε τα αποτελέσματα στη σελίδα http://www.aahaeota.gr/node/439

Προσλήψεις

Στο δικτυακό αυτό τόπο θα βρείτε ότι πληροφορίες χρειάζεστε σχετικά με προσλήψεις στον Δήμο Ηρακλείου.