Οι θέσεις εργασίας για το Δήμο Ηρακλείου μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ

Οι θέσεις εργασίας που έχουν προκηρυχθεί για το Δήμο Ηρακλείου, μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας. Οι κατάθεση των αιτήσεων έχει ξεκινήσει και γίνονται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, που είναι www.oaed.gr Εκεί υπάρχουν και πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Τελικά αποτελέσματα προκήρυξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου

Τελικά Αποτελέσματα προκηρυξης εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΔΑΠ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της ΣΜΕ 1/2013 για την πρόσληψη 26 ατόμων στην ΑΑΗ - ΑΕ ΟΤΑ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  διαγωνισμού ΣΜΕ 1/2013 της ΑΑΗ - ΑΕ ΟΤΑ για την πλήρωση 26 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων. Δείτε τα αποτελέσματα στη σελίδα http://www.aahaeota.gr/node/439

Προσλήψεις

Στο δικτυακό αυτό τόπο θα βρείτε ότι πληροφορίες χρειάζεστε σχετικά με προσλήψεις στον Δήμο Ηρακλείου.