Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα έξι (86) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο:

Αποτελέσματα Πρόσληψης Ιατρών στα ΚΗΦΗ του Δήμου και στο Κέντρο Στήριξης Ρομά

Αποτελέσματα Πρόσληψης Ιατρών στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου και στο Κέντρο Στήριξης Ρομά.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της ΣΜΕ 1/2013 για την πρόσληψη 26 ατόμων στην ΑΑΗ - ΑΕ ΟΤΑ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  διαγωνισμού ΣΜΕ 1/2013 της ΑΑΗ - ΑΕ ΟΤΑ για την πλήρωση 26 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων. Δείτε τα αποτελέσματα στη σελίδα http://www.aahaeota.gr/node/439

Προσλήψεις

Στο δικτυακό αυτό τόπο θα βρείτε ότι πληροφορίες χρειάζεστε σχετικά με προσλήψεις στον Δήμο Ηρακλείου.