Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου

Ξεκίνησε ο νέος κύκλος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης για την σχολική περίοδο 2007-2008 που η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετώνπροσφέρει δωρεάν σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.