Απολογισμός Έργου

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε τον απολογισμό των Δημάρχων Ηρακλείου για τις Δημοτικές Περίοδους 2003-2006, 2007-2010 και 2014-2016.