Ο Δήμος Ηρακλείου σε συνάντηση εργασίας στην Περιφέρεια Teruel της Ισπανίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες

Ο Δήμος Ηρακλείου συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας στην Περιφέρεια Teruel της Ισπανίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες με τίτλο «City to City for Building our Europe” (Από Πόλη σε Πόλη για να Οικοδομήσουμε την Ευρώπη μας). Η Θεματική Ενότητα των εργασιών ήταν η Πολιτική Συνοχής και η προσφορά των Διαρθρωτικών Ταμείων στην Ανάπτυξη των πόλεων συμμετοχής της κάθε χώρας στο πρόγραμμα. Παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από κάθε Δήμο της χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες με τίτλο «City to City for Building our Europe” (Από Πόλη σε Πόλη για να Οικοδομήσουμε την Ευρώπη μας). Στο πλαίσιο του Ανοικτού Φόρουμ ο Δήμος Ηρακλείου συμμετείχε με παρουσίαση με τίτλο «Πολιτικές Συνοχής – Καλές Πρακτικές σε Τοπικό Επίπεδο» (Cohesion Policy- Good Practices at Local Level), με ομιλήτρια την κα. Ρένια Δρόσου Msc Κοινωνιολόγος, Προϊσταμένη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δήμου Ηρακλείου και παρουσίαση με τίτλο «Δημοσκόπιο ως προσέγγιση Πολιτική Συνοχής για iDemocreating» (Demoscopio as a cohesion policy approach for iDemocreating), με ομιλιτές τον κο. Δρ. Αλέξανδρος Χριστάκης Καθηγητής Κοινωνικών Συστημάτων και την κα. Μαρία Κακουλάκη Επικοινωνιολόγος Κοινωνικού Σχεδιασμού, Δημοσιογράφος.

Από Πόλη σε Πόλη για να Οικοδομήσουμε την Ευρώπη μας - Europe for Citizens – City to City for Building Our Europe – C2C4EU

C2C4EU

Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρώπη για τους πολίτες και του Σκέλους 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά: Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ισχυρού, δυναμικού και μακράς διάρκειας δικτύου  των πόλεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενωμένων με μια κοινή πρόκληση που είναι η δημιουργία ενός συνεχούς διαλόγου μεταξύ των πολιτών και των τοπικών δημόσιων θεσμών. Το συγκεκριμένο έργο θέλει να αυξήσει τις δεξιότητες των πολιτών σχετικά με τις μεθόδους και τα μέσα για τη συμμετοχή των πολιτών σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της γνώσης για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, καθώς και τα καινοτόμα  κανάλια ηλεκτρονικής συμμετοχής. Με τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού ανοικτού φόρουμ, σεμιναρίων και τη χρήση των νέων ψηφιακών μέσων πολίτες από διαφορετικές χώρες μπορούν να μοιράζονται τις πρακτικές και να μάθουν ο ένας από τον άλλο για θέματα συμμετοχής των πολιτών.

 

Ο Δήμος Ηρακλείου στο Ευρωπαϊκό Έργο IMPULSE για την ενεργειακή απόδοση δημοσίων κτιρίων

impulse

Ο Δήμος Ηρακλείου συμμετέχει ως Εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο IMPULSE (Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεσογειακού Χώρου Interreg MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το Έργο εισάγει ένα υποστηρικτικό σύστημα διαχείρισης για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια. Η κύρια πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει, είναι η ανάγκη των δημόσιων αρχών να σχεδιάσουν και εν συνεχεία να υλοποιήσουν αξιόπιστα και οικονομικά προσιτά Σχέδια Ενεργειακής Αποδοτικότητας για το υπάρχον κτιριακό τους απόθεμα, που σε τοπικό επίπεδο οδηγεί σε ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ).

Ειδική Σήμανση για τα σημεία συγκέντρωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης από το Δήμο

Η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου  συνεχίζει την υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού  που αφορούν θέματα Πολιτικής Προστασίας  προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και κυρίως των σεισμών.

Στα πλαίσια αυτά και για την καλύτερη ενίσχυση της πόλης και την ενημέρωση πολιτών και επισκεπτών παρουσία του  Δήμαρχου Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη , του Αντιδημάρχου  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Γιώργου Αεράκη , του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και Στρ. Δαγκωνάκη και υπηρεσιακών στελεχών  τοποθετήθηκε σήμερα στο κτίριο της Λότζια η  πρώτη από τις 82 ενημερωτικές πινακίδες που προμηθεύτηκε ο Δήμος  μετά από Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό σε δύο γλώσσες , οι οποίες δείχνουν  167  σημεία συγκέντρωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αλλά και τα επικίνδυνα σημεία που πρέπει να αποφεύγουν οι δημότες  όπως τα ρέματα κ.α .

Πρόληψη & Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων στις χωρικές Ενότητες Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, Δήμου Αραδίππου και Επαρχίας Πάφου - ΦΥΚΗΣΑΠ

Ο στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη και διαχείριση των φυσικών κινδύνων δεδομένου ότι δίνει την ευκαιρία στους εταίρους να παρέμβουν σε τομείς της αρμοδιότητάς τους αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία των άλλων εταίρων τους, αναπτύσσοντας εργαλεία που βοηθούν στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για πρόληψη, αντιμετώπιση και συντονισμό, αναπτύσσοντας τη διασυνοριακή συνεργασία και τέλος αναπτύσσοντας και αξιοποιώντας τον εθελοντισμό και την ενεργή συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού.

Η ολοκλήρωση υλοποίησης του έργου ορίζεται σε δύο χρόνια μετά την υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδότησης, ήτοι μέχρι τις 14/10/2013.