Συνεδριάσεις Δ.Σ.

Ο Δήμος Ηρακλείου παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και αρχείο παλαιότερων συνεδριάσεων (από 11/5/2015) πιλοτικά με τη χρήση του YouTube:

Για τη Ζωντανή Μετάδοση της τρέχουσας συνεδρίασης επιλέξτε:

https://www.youtube.com/channel/UC4q7mhkdLSEbw5Oz-ZFciYg/feed?activity_view=6

Για το Αρχείο παλαιότερων συνεδριάσεων:

https://www.youtube.com/channel/UC4q7mhkdLSEbw5Oz-ZFciYg/videos

 

(Για καλύτερη ποιότητα εικόνας επιλέξτε 1080 HD από το εικονίδιο ποιότητα)