Αντίγραφα στοιχείων οικοδομικών αδειών

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση με τον αριθμό της οικοδομικής άδειας και το είδος των σχεδίων που ζητούνται π.χ. διάγραμμα κάλυψης ή τοπογραφικό διάγραμμα κ.λ.π.