inner image

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου

          ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                                              Ηράκλειο 19-12-2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Την ερχόμενη Δευτέρα στις 17.55 θα συνεδριάσει στη Λότζια το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου προκειμένου να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα.

          Συζήτηση αίτησης του Συλλόγου Οικιστών Νομού Ηρακλείου.

1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ».

2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου «ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΧΤΕΝΙΣΤΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ».

3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΒΛΑΣΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΕΜΕΝΟΥΣ».

4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΜΥΡΩΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ».

5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΙΒΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΙΑΝΗΣ».

6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΙΑΝΗΣ».

7. Τροποποίηση της μελέτης του έργου: «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Αναλήψεως και     Δικτύου Πεζοδρόμων».

8. Τροποποίηση της αρ. 210/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό αιρετού μέλους της επιτροπής παρακολούθησης -παραλαβής της πράξης «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ηρακλείου» με κωδικό ΜΙS372889 στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», ΕΣΠΑ 2007-2013.

9. Τροποποίηση της αρ. 417/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό αιρετού μέλους της επιτροπής παρακολούθησης -παραλαβής της πράξης «Δράσεις Προβολής & Δικτύωσης ΟΣΑΑ Δήμου Ηρακλείου» με κωδικό MIS 441271 στο Ε.Π. «Κρήτη &Νήσοι Αιγαίου», που χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.

10.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση οδών Σταδίου Ηρακλείτου Ηροδότου και Δημοκρατίας περιοχής Θαλασσινών ΠΕ 17  Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού  Δήμου  Ηρακλείου».

11.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς Τοπικής Κοινότητας Κυπαρισσίου».

12.  Διοργάνωση της εκδήλωσης TEDX Heraklion 2015 «Beyond the Walls».

13.  Θεσμοθέτηση συνεργασίας Δήμου Ηρακλείου με ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ με τίτλο «ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΟΧΑΣΤΗ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ » και έγκριση σχεδίου συνεργασίας.

14.  Ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου στην Γνωμοδοτική  Επιτροπή του Ν.2881/2001 άρθρου 9.

15.  Σύσταση Ομάδας Έργου για την  «Γαλάζια Ανάπτυξη».

16.  Ακύρωση απόφασης Δ.Σ. 851/01/12/2014 και υποβολή πρότασης από το Δήμο Ηρακλείου σε συνεργασία με το ΣΠ.Ο.Κ. (Σπηλαιολογικός Όμιλος Ηρακλείου ) στα πλαίσια της πρόσκλησης 42, με τίτλο «Ανακληθέντα έργα ΤΠΕ από το Ε.Π.Ψ.Σ. Σε στάδιο κατακύρωσης σύμβασης » για το έργο με τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστημονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδας.

17.  Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

18.  Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των Δομών του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών του Προσώπων.

19.  Έγκριση ετήσιων τακτικών Επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ , Π.Δ. 28/80. 

20.  Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ηρακλείου.

21.  Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής και Διαφημιστικής Προβολής του Δήμου Ηρακλείου, για το έτος 2015.

22.  Αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο της δωρεάς Μιράντας Καραντζούλη -Βαρσαμή στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

23.  Έκδοση απόφασης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων επιβολής προστίμων καθαριότητας σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης  Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

24.  Απόφαση για την παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς της Τοπικής Κοινωνίας για την πραγματοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων.

25.  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μέρους του σχολικού συγκροτήματος του Γυμνασίου Βενεράτου στο  «ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ».

26.  Δωρεάν παραχώρηση σχολικών χώρων,  του κτιρίου του Γυμνασίου Προφήτη Ηλία, στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού -Περιβάλλοντος -Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου για την λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (  ΚΔΑΠ ) και του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).

27.  Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος Σκαλανίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Σκαλανίου.

28.  Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου κ. Καραντινού Γεωργίου στην Αθήνα.

29.  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για την δαπάνη συντήρησης – Τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής μελετών έργων υπηρεσιών και προμηθειών (απόφαση 755/2014 Οικονομικής Επιτροπής).

30.  Απόφαση 304/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της  Δ.Ε.Υ.Α.Η  με θέμα

«ΑΡΔΕΥΣΗ»

31.  Παράταση μίσθωσης χωματερής στους Πέρα Γαλήνους.

32.  Επικαιροποίηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ηρακλείου.

33.  Λήψη απόφασης για άδεια Παράστασης (Ν. 4229 ΦΕΚ 8 Α/2014).

34.  Τροποποίηση της 493/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το μέρος που αφορά την τιμή ανά τ.μ. για χρήση κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται πλησίον σε Ενετικά Τείχη.

35.  Ακύρωση της με αριθμό 217/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

36.  Εκμίσθωση καταστήματος Η-8 στην Νέα Λαχαναγορά του Δήμου Ηρακλείου.

37.  Καθορισμός τιμής μονάδος ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας Δαβέλη Στεφάνου του Ιωάννη  κ.α. στο Ο.Τ. Γ 1605, περιοχής «Άγιος Ιωάννης -Μεσαμπελιές -Φορτέτσα». (απόφαση 49/2014 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE