inner image

Προτάσεις στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ» 2007 – 2013

Το τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, στο πλαίσιο  Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ"  2007 – 2013, υπέβαλε τρεις προτάσεις και πιο συγκεκριμένα:

1)  Το έργο «Ηράκλειο-Λεμεσός: πόλεις με ταυτότητα. Μοντέλα ανάπτυξης αστικού τουρισμού» που αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου προγράμματος ανάπτυξης του Τουρισμού Κρουαζιέρας στις δύο πόλεις που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος interreg III.

Οι προηγούμενες επιτυχημένες εφαρμογές σε τομείς εμπλουτισμού και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος των δυο πόλεων επισφραγίζονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου με μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση του τουρισμού πόλης η οποία τίθεται πλέον ως πρωταρχικός στόχος του Ηρακλείου και της Λεμεσού. Δηλαδή βελτίωση της θέσης που κατέχουν οι δύο πόλεις στην τουριστική αγορά και μετεξέλιξή τους σε προορισμούς αστικού τουρισμού, ώστε  οι επισκέπτες που φτάνουν σε αυτές να επιδιώκουν να διαμένουν και όχι να τις αντιμετωπίζουν μόνο ως σταθμούς «άφιξης και αναχώρησης».

Για πρώτη φορά τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο προτεραιότητας η δημιουργία προϊόντος με την προβολή αυτού. Με άλλα λόγια επιδιώκεται μεν ο εμπλουτισμός και η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος των δύο πόλεων (εισάγοντας καινοτόμες υπηρεσίες και νέες τεχνολογίες), αλλά παράλληλα υλοποιείται σημαντικό έργο  σε επίπεδο δημιουργίας ταυτότητας πόλης. Οι πόλεις γίνονται «επώνυμοι τουριστικοί προορισμοί» αξιοποιώντας επιτυχημένες σύγχρονες επικοινωνιακές πρακτικές. Έχοντας συνειδητοποιήσει πως επιτυχημένος τουριστικός προορισμός είναι ο ‘γνωστός’ προορισμός, επιλέχτηκε ως στρατηγική εκείνη που ακολουθούν επί δεκαετίες άλλες μικρές και μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και του κόσμου: τη διαμόρφωση ταυτότητας, το branding

 

2)  «Ελληνο-Κυπριακό Business Angels Network: Δίκτυο Στήριξης της Καινοτομίας και Χρηματοδότησης της Νέας Επιχειρηματικότητας» και με αντικείμενο τη δημιουργία ενός Διακρατικού Δικτύου στήριξης της Καινοτομίας και Χρηματοδότησης της Επιχειρηματικότητας στα πρότυπα των διεθνών Business Angels Networks (BAN). Το Δίκτυο θα αξιοποιεί υφιστάμενες δομές, δοκιμασμένες διεθνώς μεθοδολογίες και σύγχρονα εργαλεία που θα τεθούν στη διάθεση των νέων ανθρώπων που φιλοδοξούν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, επαγγελματίες και επενδυτές.

Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:

 1. Έρευνα για την υφιστάμενη κατάσταση σε επίπεδο επιχειρηματικότητας, επενδυτικών ευκαιριών, προοπτικών διακρατικής συνεργασίας, καθώς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των δύο περιοχών στον τομέα των ΜΜΕ και των υφισταμένων δομών για προώθηση/ υποστήριξη καινοτομίας.
 2. Διαμόρφωση «Εργαλείων» λειτουργίας του Διακρατικού Δικτύου:

εγχειρίδια,προδιαγραφές για το portfolio των παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης των, επιχειρηματικών συνεργασιών, αναλυτικές προδιαγραφές διαδικτυακής εφαρμογής,θέσπιση βραβείων επιχειρηματικής αριστείας και καινοτομίας, προδιαγραφές Παρατηρητηρίου Καινοτομίας κ.λπ.,

 1. Σύσταση φυσικών δομών στους χώρους των εταίρων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και την πρακτική στήριξη των ΜΜΕ, οι οποίες θα είναι στελεχωμένες από εξειδικευμένα στελέχη των συγκεκριμένων υπηρεσιών,
 2. Διοργάνωση εξειδικευμένων ενημερωτικών ημερίδων για την πληροφόρηση/ κινητοποίηση των άμεσα και έμμεσα εμπλεκομένων στη λειτουργία του Δικτύου,
 3. Οργάνωση επενδυτικών fora στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τα οποία θα λειτουργήσουν ως σημεία συνάντησης επενδυτών και νέων/ δυνητικών επιχειρηματιών,
 4. Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας και ηλεκτρονικού περιεχομένου,
 5. Δράσεις προβολής προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου,
 6. Δράσεις μέτρησης της αποτελεσματικότητας και εξασφάλισης της βιωσιμότητας του έργου.

Η πρόταση αυτή κατατέθηκε σε συνεργασία με το Δήμο της Λάρνακας και το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου.

 

3)  Δίκτυο: Γυναίκες σε Δράση» και με αντικείμενο τη δημιουργία του Δικτύου «Γυναίκες σε Δράση» το οποίο θα συμβάλλει καθοριστικά στην καταπολέμηση της γυναικείας υποαπασχόλησης, στην πρακτική στήριξή τους για είσοδο ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, ώστε να συνδυάζουν τις επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις τους. Στο Δίκτυο θα ενταχθούν επίσης γυναίκες που είναι ενεργές στην αγορά εργασίας (επαγγελματίες, στελέχη, επιχειρηματίες κ.λπ.) οι οποίες θα λειτουργούν ως μέντορες (mentors) για τις γυναίκες που αναζητούν καθοδήγηση, κινητοποίηση και υποστήριξη προκειμένου να αξιοποιήσουν ευκαιρίες απασχόλησης σε τοπικό ή διασυνοριακό επίπεδο, καθώς επίσης και ενεργοί επαγγελματίες με μακροχρόνια δραστηριότητα σε ποικίλους επιχειρηματικούς τομείς (λογιστές, φοροτεχνικοί, νομικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.λπ.) οι οποίοι θα συνεργάζονται με το δίκτυο καθ’ όλη τη διάρκεια του προτεινόμενου έργου παρέχοντας εξατομικευμένες συμβουλές για την επίλυση αποριών και την πληρέστερη καθοδήγηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.

 

Ειδικότερα οι δράσεις που θα υλοποιηθούν έχουν ως εξής:

 1. Στο πρώτο επίπεδο, οι δράσεις δικτύωσης, ενδυνάμωσης και υποστήριξης γυναικών θα δημιουργήσουν ένα μόνιμο μηχανισμό, μέσω του οποίου θα υλοποιούνται τα εξής:
 • Ενημέρωση σχετικά με δυνατότητες και εναλλακτικά μοντέλα απασχόλησης των ωφελούμενων γυναικών,
 • Παροχή εργαλείων κατάρτισης και απόκτησης πρόσθετων δεξιοτήτων ή βελτίωσης υφιστάμενων,
 • Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ γυναικών που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και έχουν τις ίδιες εργασιακές επιδιώξεις,
 • Αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των γυναικών με στόχο την καταπολέμηση συναισθημάτων άγχους και φόβου λόγω της μακροχρόνιας απουσίας από την αγορά εργασίας,
 • Δυνατότητα χρησιμοποίησης πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας (ηλεκτρονικά αλλά και φυσικά, μέσω της κατ’ ιδίαν συνάντησης),
 • Ενημέρωση αναφορικά με τις ανάγκες που μπορεί να αντιμετωπίζουν άλλες οικογένειες (π.χ. φύλαξη παιδιών, ιδιαίτερα μαθήματα κ.λπ.). Μέσω της δικτύωσης, θα καθίσταται εφικτή η άμεση ανταπόκριση από άλλες γυναίκες που έχουν διαθέσιμο χρόνο και τις σχετικές δεξιότητες,
 • Διάχυση τεχνογνωσίας, εμπειριών και των αποκτηθέντων καλών πρακτικών,
 • Ενίσχυση των συνεργασιών σε τοπικό αλλά και διασυνοριακό επίπεδο.

H πρόταση αυτή κατατέθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Γεροσκήπου.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE