inner image

30/11/2007 - Το Τεχνικό Πρόγραμμα των έργων που υλοποιεί ο ΕΣΔΑΚ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σήμερα, για πρώτη φορά από τη σύσταση του, ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) συνέταξε και παρουσιάζει στους Δήμους - Μέλη του, το Τεχνικό Πρόγραμμα των έργων που υλοποιεί και προτίθεται να υλοποιήσει κατά το προσεχές έτος 2008.

Τα έργα αυτά δεν είναι αποσπασματικά αλλά προβλέπονται και περιγράφονται στο σύνολό τους στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑ), όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την έγκριση της τροποποίησης - επικαιροποίησής του από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας στις 21-02-2006. Δηλαδή πρόκειται για έργα που προγραμματίζονται, σχεδιάζονται και υλοποιούνται μέσω ενός γενικότερου πολυετούς επιχειρησιακού προγράμματος.

Επιπλέον στο Παράρτημα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μελέτες των έργων και οι δράσεις του ΠΕΣΔΑ που ο ΕΣΔΑΚ προωθεί της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου στα πλαίσια του προαναφερθέντος Σχεδιασμού.

Πρέπει μάλιστα να επισημανθεί το γεγονός ότι σύμφωνα με τη φιλοσοφία που θα διέπει την ένταξη έργων για χρηματοδότηση κατά τη νέα προγραμματική περίοδο (2007 - 2013) από την Ε.Ε., πλέον προωθούνται έργα / παρεμβάσεις, που αποτελούν μέρη ολοκληρωμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων. Επομένως τα έργα που περιλαμβάνονται στον ΠΕΣΔΑ είναι σύμφωνα με την παραπάνω φιλοσοφία και δεν προβλέπεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα συγχρηματοδότησης από τα αντίστοιχα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε.

Καθήκον και βασική αρχή του ΕΣΔΑΚ είναι η υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού. Για το λόγο αυτό ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων / παρεμβάσεων που προβλέπονται στα πλαίσια του ΠΕΣΔΑ, θα έχουν τη συνεχή παρακολούθηση - υποστήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ΕΣΔΑΚ, ανεξαρτήτως του φορέα υλοποίησής τους και για το λόγο αυτό βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας του Τεχνικού Προγράμματος.

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι βασικός μοχλός επιτυχούς υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ είναι η κατασκευή και λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Για την ωρίμανση του έργου αυτού ήδη εκπονείται από το Πολυτεχνείο Κρήτης σχετική μελέτη προκαταρκτικής επιλογής κατάλληλων χώρων για την εγκατάσταση της συγκεκριμένης Μονάδας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, θα εκπονηθούν οι περιβαλλοντικές μελέτες, ενώ με χρηματοδότηση που έχει ήδη εξασφαλιστεί από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, θα προσληφθεί σύμβουλος που θα προετοιμάσει τη διαδικασία προκήρυξης του έργου με τη μέθοδο που θα αποφασιστεί.

Ο ΕΣΔΑΚ απόλυτα εναρμονισμένος με αυτά που ορίζει η Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη διαχείριση των απορριμμάτων έχει προχωρήσει στο έτος που πέρασε στην ανάπτυξη προγράμματος Ανακύκλωσης με ιδιαίτερη επιτυχία (μέσω του ΚΔΑΥ) το οποίο επεκτείνει σε πολλούς Δήμους - Μέλη.

Εξέχουσα θέση στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2008 θα έχουν και άλλες δράσεις που συνάδουν στη διαλογή στην πηγή και επομένως στην ανάκτηση πρώτων υλών με διάφορες μεθόδους.

Προχωράμε μπροστά από τη Θεωρία στην Πράξη με ένα πλέγμα έργων και μελετών που οδηγούν σταδιακά την Κρήτη με βήματα σταθερά και ασφαλή προς έναν ορθολογικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ και Δήμαρχος Ηρακλείου

 

Γιάννης Κουράκης

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE