inner image

H 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης για τα δημοσιεύματα με θέμα εκκρεμότητες σχετικές με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στον νομό Ηρακλείου

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο, 21.03.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με αφορμή τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή κ. Ηγουμενίδη στη Βουλή, αλλά και των δημοσιευμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, με θέμα «Εκκρεμότητες σχετικές με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στον νομό Ηρακλείου και την επέκταση της Μονάδας Εντατικής Παρακολούθησης Καρδιοπαθών (ΜΕΠΚ) στο ΠΑΓΝΗ», η Διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ. αισθάνεται την υποχρέωση, συμπληρωματικά με τις απαντήσεις που έδωσε ο Υπουργός Υγείας κ. Ξανθός, να διευκρινίσει τα εξής :

1)      Θεσμοθέτηση νέων Περιφερειακών Ιατρείων σε Μάταλα, Βαγιωνιά και Στάβιες

Η ίδρυση νέων μονάδων υγείας οφείλει να είναι προϊόν ενδελεχούς σχεδιασμού επί τη βάσει επιστημονικών κριτηρίων που θα λαμβάνουν υπ’ όψιν δημογραφικά, γεωμορφολογικά και συγκοινωνιακά δεδομένα, καθώς και πραγματικές υγειονομικές  ανάγκες ενός πληθυσμού. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν μικροκομματικά και τοπικιστικά συμφέροντα υπαγόρευσαν την ίδρυση Π.Ι., Κ.Υ. ακόμα και νοσοκομείων με κριτήρια μη ορθολογικά που εξυπηρετούσαν ψηφοθηρικές λογικές. Παρά τα χρήματα που κατά καιρούς ξοδεύτηκαν για να αποκτήσει η χώρα έναν αξιόπιστο υγειονομικό χάρτη που θα επέτρεπε ένα σοβαρό  σχεδιασμό στην ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ. και μια χωροθέτηση των δημόσιων  δομών υγείας με βάση επιδημιολογικά τεκμηριωμένες ανάγκες, αυτό ουδέποτε έγινε. Το αποτέλεσμα είναι ότι η αποσπασματική και  χωρίς ολοκληρωμένο  σχέδιο ίδρυση Μονάδων Υγείας  εδώ και δεκαετίες , σε συνδυασμό με τις πληθυσμιακές και συγκοινωνιακές αλλαγές  που έχουν επέλθει,   καθιστά επιτακτική την ανάγκη συνολικού ανασχεδιασμού της χωροταξίας και της στελέχωσης  των δημόσιων δομών Υγείας στην Κρήτη, ειδικά των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).  Πιο συγκεκριμένα:

  • Οι περιοχές Μάταλα και Βαγιωνιά ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας Μοιρών και εξυπηρετούνται ως εξής:

α) η περιοχή των Ματάλων με πληθυσμό 122 κατοίκους  ανήκει στην Τοπική Κοινότητα Πιτσιδίων και εξυπηρετείται υγειονομικά από το Π.Ι. Σίβα, συνολικού πληθυσμού ευθύνης 2.072 ατόμων, το οποίο είναι στελεχωμένο από ένα (1) ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου. Τα Μάταλα βρίσκονται σε μικρή οδική απόσταση από την έδρα του Π.Ι. Σίβα (7 χλμ), ενώ σε μικρή χιλιομετρική απόσταση λειτουργούν το Κ.Υ. Μοιρών και το Π.Ι. Τυμπακίου (περίπου 15 χλμ), τα οποία μπορούν να απορροφήσουν και την αυξημένη τουριστική κίνηση της περιοχής κατά τους θερινούς μήνες. Με βάση τον πληθυσμό,  ως έδρα του Π.Ι. Σίβα θα έπρεπε να είναι τα Πιτσίδια ενώ με την αυξημένη τουριστική κίνηση κατά τη θερινή περίοδο υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης με επιπλέον ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

β) Ομοίως και για το Π.Ι. Βασιλικών Ανωγείων, στο οποίο υπάγεται η Βαγιωνιά με πληθυσμό 825 ατόμων, υπάρχουν οι προϋποθέσεις αλλαγής της έδρας από τα Βασιλικά Ανώγεια.

 Η 7η Υ.ΠΕ. έχει εδώ και καιρό ξεκινήσει διαδικασίες που θα επιτρέψουν την ορθολογική επαναχωροθέτηση των δομών ΠΦΥ επί τη βάσει των τωρινών πληθυσμιακών και γεωγραφικών δεδομένων προκειμένου να καλυφθούν με επάρκεια οι ανάγκες υγείας των πολιτών αλλά και των επισκεπτών και να διασφαλίζεται ισοτιμία στην πρόσβαση. Ιεραρχώντας ανάγκες και προτεραιοποιώντας δράσεις με βάση τις πραγματικές δυνατότητες, έχουμε προχωρήσει στη  θεσμοθέτηση  των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων (Π.Π.Ι.) Αρχανών, Πλακιά, Πλατανιά και ακολουθούν τα αντίστοιχα  των Μαλλίων και του «Κοκκίνη Χάνι». Εν τω μεταξύ, με στοχευμένες παρεμβάσεις, ενισχύονται περιοχές με πολύ μεγάλη ζήτηση υπηρεσιών υγείας  (ίδρυση ΤΟΜΥ Χερσονήσου κι ενίσχυση του τοπικού Π.Ι. με ένα ακόμα ειδικευμένο γενικό γιατρό, έναρξη λειτουργίας του 2ου Κ.Υ. Χανίων κ.ά.).

γ) Σε ό,τι αφορά στην κοινότητα Σταβιών, με πληθυσμό 540 κατοίκων, αυτή ανήκει στην περιοχή ευθύνης του Κ.Υ. Χάρακα (9 χλμ. απόσταση) κι εξυπηρετείται με επάρκεια από το ιατρικό προσωπικό του στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του κι όχι σε εθελοντική βάση όπως ανακριβώς  αναφέρθηκε.

Εν κατακλείδι, σε ότι αφορά την ΠΦΥ, λαμβάνοντας υπόψη τα αριθμητικά όρια (2.250) του εξυπηρετούμενου ανά οικογενειακό ιατρό πληθυσμού σύμφωνα με τον Ν. 4486/2017, τα πληθυσμιακά δεδομένα των προαναφερόμενων περιοχών, το οδικό δίκτυο, τις υφιστάμενες υγειονομικές μονάδες και τη δυναμικότητα αυτών, αλλά και τους διαθέσιμους πόρους, η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας έχει θέση ως προτεραιότητά της την ανάπτυξη δομών ΠΦΥ  σε περιοχές που χρήζουν άμεσης υγειονομικής υποστήριξης (πχ. Δήμος Χερσονήσου, Δήμος Πλατανιά), συνεργαζόμενη αποδοτικά με την Αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς.

Σε ό,τι δε αφορά στα αναξιοποίητα κτίρια ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α.), η 7η Δ.Υ.ΠΕ. επανειλημμένως έχει ζητήσει την παραχώρησή τους, προκειμένου να αξιοποιηθούν για τη στέγαση νέων μονάδων ΠΦΥ. Δέσμευση του υπουργού Υγείας, όπως φάνηκε από την πρόσφατη συζήτηση της σχετικής επερώτησης στη Βουλή, είναι η δρομολόγηση των διαδικασιών για την άμεση παραχώρησή τους.

Τέλος, αναφορικά με τη Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης Καρδιοπαθειών (ΜΕΠΚ) του ΠΑ.Γ.Ν.Η .και τη «μετατροπή της σε αποθήκη», έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:

Α) Στον σχετικά πρόσφατα ανεγερμένο 4ο όροφο του Β κτιρίου του ΠΑ.Γ.Ν.Η, εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν η ειδική μονάδα καθετηριασμών, ηλεκτροφυσιολογίας, βηματοδότησης, καθώς και το αιμοδυναμικό εργαστήριο και ΜΕΠΚ. Η ΜΕΠΚ Μετεγχειρητική Καρδιοχειρουργική ΜΕΘ ήδη  λειτουργούν με 7 κρεβάτια και τις επόμενες μέρες θα αναπτυχθούν άλλα 2 μετά την πρόσφατη πρόσληψη επιπλέον νοσηλευτικού προσωπικού.

Β) Έχει δρομολογηθεί σε συνεργασία και μετά από διαλογική συζήτηση με την Ιατρική και Νοσηλευτική Υπηρεσία καθώς και με τον Διευθυντή  της Καρδιολογικής Κλινικής, στον συγκεκριμένο χώρο που αναφέρεται στο δημοσίευμα, η εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας για τα προγραμματισμένα τακτικά περιστατικά του αιμοδυναμικού εργαστηρίου.

Η πρόθεση λοιπόν της Διοίκησης του Νοσοκομείου και της 7ης Υ.ΠΕ. είναι η διαρκής ενίσχυση και αναβάθμιση της παρεχόμενης επείγουσας καρδιολογικής φροντίδας στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. και όχι η απαξίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των σημερινών υποδομών, όπως παραπειστικά αναφέρθηκε σε πρόσφατα δημοσιεύματα.

 

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE