inner image

Η στρατηγική και τα προτεινόμενα έργα του Δήμου Ηρακλείου για την “ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ”

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

        

            Ηράκλειο 24-03-2021

 

 

Η στρατηγική  και τα προτεινόμενα έργα του Δήμου Ηρακλείου για την “ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ”

 

Σε ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την στρατηγική του Δήμου Ηρακλείου σχετικά με τα έργα και τις δράσεις στον άξονα της «ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ» προχώρησε στην συνεδρίαση της Δευτέρας 22 Μαρτίου ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιώργος Σισαμάκης. Στόχος της ενημέρωσης ήταν να δοθεί ο χρόνος σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Σισαμάκης, στην πόλη μας, εδώ και χρόνια, υλοποιείται σταδιακά το σχέδιο “Ηράκλειο έξυπνη πόλη”. Με βάση το σχεδιασμό αυτόν έχουν υλοποιηθεί πολλά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, περιβαλλοντικής και ενεργειακής αναβάθμισης, βιώσιμης αστικής κινητικότητας αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού.

Ήδη από το 2012 το Ηράκλειο  εντάσσεται σε Διεθνείς και Ευρωπαϊκές λίστες “έξυπνων πόλεων”.

Δύο από τις τελευταίες αξιολογήσεις  από πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής επιτροπής  κατέταξαν το Ηράκλειο στις 27 σημαντικότερες ψηφιακά πόλεις της Ευρώπης (Digital cities Challenge ,2018) και στις 100 intelligent cities ( Intelligent cities challenge, 2020).

Πρέπει να επισημάνουμε ότι παρά τα πολλά έργα και υπηρεσίες στον Δήμο μας  υπάρχει ανάγκη για ένα σχεδιασμό ολιστικής στρατηγικής που θα περιλαμβάνει, υποδομές, υπηρεσίες, κατασκευές και οργανωτικά σχήματα διαχείρισης που θα αναβαθμίσουν σε υψηλότερο επίπεδο ποιότητας το πράσινο, ψηφιακό αποτύπωμα του Δήμου.

Προς τον συγκεκριμένη κατεύθυνση θα πρέπει να παρουσιαστεί ένα πλαίσιο αρχών , στοχεύσεων και πολιτικών που θα διέπει όλες τις μελέτες , τα έργα και τις υπηρεσίες με τα οποία μετασχηματίζεται το αστικό περιβάλλον και αυξάνεται η ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ως βασικές υποδομές, έργα και υπηρεσίες που πρέπει να περιλαμβάνει ένα τέτοιο σχέδιο δράσεων πράσινου ψηφιακού μετασχηματισμού είναι :

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1.      Έξυπνος οδοφωτισμός.

Γενικά παραδεκτό είναι ότι με την αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης από λαμπτήρες LED επιτυγχάνεται 60% μικρότερη ενεργειακή κατανάλωση.

Η δυνατότητα αξιοποίησης των νέων ιστών των φωτιστικών για την τοποθέτηση πάσης φύσεως αισθητήρων μέτρησης αστικών δεδομένων , μετατρέπει τους ιστούς των φωτιστικών ως μια βασική έξυπνη υποδομή της πόλης πάνω στην οποία μπορούν να αναπτυχθούν πληθώρα έξυπνων εφαρμογών εξυπηρέτησης των πολιτών.

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2.      Δημοτική στάθμευση.

Ειδικά στο κέντρο της πόλης η πολιτική για την στάθμευση των αυτοκινήτων έχει χωριστεί σε τρεις βασικές κατηγορίες.

Α. Την στάθμευση των μόνιμων κατοίκων , όπου τους έχουν παραχωρηθεί 850 περίπου δωρεάν  θέσεις  στάθμευσης.

Β. Την επι πληρωμή στάθμευση περίπου 800 θέσεων.

Γ. Ειδικές κατηγορίες στάθμευσης όπως ΑΜΕΑ, δικαστές , υπηρεσιακά οχήματα Δήμου Ηρακλείου κά

Η εγκατάσταση και χρήση έξυπνων συστημάτων ελέγχου στάθμευσης θα έχει πολλά οφέλη τόσο κυκλοφοριακής φύσεως όσο και οικονομικής.

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3.      Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης κυκλοφορίας, παρακολούθησης κίνησης και ενημέρωσης πολιτών μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας

Η προτεινόμενη πράξη αφορά την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της κυκλοφορίας στην πόλη με στόχο την ενημέρωση των πολιτών σε πραγματικό χρόνο σε σχέση με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω ποικίλων καναλιών επικοινωνίας.

Οι εφαρμογές που θα αποτελούν την πλατφόρμα θα είναι μεταξύ άλλων: 

  • Συγκοινωνιακή πλατφόρμα που παρέχει τη δυνατότητα κυκλοφοριακής παρακολούθησης του κυκλοφοριακού φόρτου στο οδικό δίκτυο της πόλης.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση μόνιμων σταθμών καταγραφής κυκλοφοριακών δεδομένων που καταγράφουν 365 ημέρες το χρόνο τα κυκλοφοριακά δεδομένα.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση VMS πινακίδων. Οι VMS πινακίδες ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς για τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες στο δίκτυο των Δήμων και εγκαθίστανται παρά την οδό.

 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4.      Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ελάχιστα προβλεπόμενων από το Ν.4710/2020 με βάση τον πληθυσμό του Δήμου Ηρακλείου (1 σταθμός/1000 κατοίκους).

Η θέση των σταθμών φόρτισης προκύπτει από το ήδη εκπονούμενο Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). Επιπλέον θα παρέχεται η δυνατότητα χρέωσης καθώς και επιλογής διαφόρων δυνατοτήτων και τύπων στάθμευσης μέσω ειδικού λογισμικού.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5.      Έξυπνος αστικός εξοπλισμός

Αντικείμενο του υποέργου είναι η εγκατάσταση έξυπνου αστικού εξοπλισμού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών με την  με αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εφαρμογών. Ενδεικτικά αναφέρονται : έξυπνα παγκάκια, ηλεκτρικές οθόνες αφής , έξυπνες στάσεις, ηλεκτρικά ποδήλατα   κλπ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 6.      Έξυπνα φανάρια

Η πράξη αφορά στην αναβάθμιση του συστήματος φωτεινής σηματοδότησης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να βελτιωθούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες για οχήματα και πεζούς.

Προτεινόμενες παρεμβάσεις στο υφιστάμενο δίκτυο φωτεινής σηματοδότησης του Δήμου Ηρακλείου είναι μεταξύ άλλων:

  • Αντικατάσταση των παλαιών σηματοδοτών που φέρουν λαμπτήρες πυρακτώσεως με νέους τύπου LED, χαμηλής κατανάλωσης, υψηλής φωτεινότητας και μεγάλης διάρκειας ζωής, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Προδιαγραφή.
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση Κουμπιών Πεζών και Ηχητικών Διατάξεων Τυφλών νέου τύπου σύμφωνα με τη ισχύουσα Εθνική Προδιαγραφή.
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Συλλογής Κυκλοφοριακών Δεδομένων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Προτείνεται η εγκατάσταση αισθητήρων ανίχνευσης βασικών κυκλοφοριακών μεγεθών (κυκλοφοριακός φόρτος, μέση ταχύτητα, ποσοστό κατάληψης οδοστρώματος κτλ).
  • Σύστημα δυναμικής αναπροσαρμογής κυκλοφοριακών προγραμμάτων στους ρυθμιστές κυκλοφορίας κόμβων σε αντιστοιχία με το δυναμικό πραγματικό φορτίο κυκλοφορίας, αντί του στατικού κυκλοφοριακού προγράμματος. 
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση νέου Κέντρου Ελέγχου, Επιτήρησης και Διαχείρισης Φωτεινής Σηματοδότησης στο Δήμο Ηρακλείου.
  • Δημιουργία πιλοτικής εφαρμογής συνεργατικών υπηρεσιών ευφυών μεταφορών (C-ITS) σε επιλεγμένους κόμβους, όπως: επέκταση του χρόνου πρασίνου των πεζών σε περίπτωση ανίχνευσης ατόμων με κινητικά προβλήματα (π.χ. ΑΜΕΑ ή ηλικιωμένοι) και λοιπούς πεζούς μέσω android εφαρμογής, ανάπτυξη συνεργατικής εφαρμογής για την Υπηρεσία GLOSA, Green Light Optimal Speed Advisory που θα παρέχει υπηρεσία ενημέρωσης για την προβλεπόμενη διάρκεια πράσινης και κόκκινης ένδειξης καθώς και την προτεινόμενη ταχύτητα εντός οχήματος και μέσω εφαρμογής android, ανάπτυξη υπηρεσίας ενημέρωσης εντός του οχήματος για πινακίδες σήμανσης (στατικές και δυναμικές) ώστε να αναγνωρίζουν οι οδηγοί δυνητικά επικίνδυνες συνθήκες.

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 7.      Μέτρηση ενεργειακής κατανάλωσης κτηρίων

Στο πλαίσιο της ενεργειακής διαχείρισης των υποδομών του Δήμου, τομέα προτεραιότητας αποτελούν τα δημοτικά κτίρια. Η βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση προϋποθέτει την συστηματική παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Το υπο-έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία, μέσω της πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης του Δήμου, ενός ολοκληρωμένου συστήματος μέτρησης και καταγραφής της ενεργειακής κατανάλωσης των δημοτικών κτιρίων.

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 8. Διαχείριση Αστικών δεδομένων

Το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) , δηλαδή η τεχνολογία μέσω της οποίας συλλέγονται και διαχειρίζονται τα αστικά δεδομένα των πόλεων (περιβαλλοντικά, κυκλοφοριακά, θορύβου, μέτρησης πλήθους, ενεργειακά κά) επιτρέπει να ασκηθούν πολιτικές πάνω στα δεδομένα , σε δύο κατευθύνσεις:

Α. Επιτρέπει στην Δημοτική αρχή και στις υπηρεσίες να παίρνουν αποφάσεις για την καθημερινή διαχείριση του Δήμου και διευκολύνει τον σχεδιασμό σε μελλοντικές πολιτικές  διαφόρων τομέων.

Β. Επιτρέπει την επιλογή δεδομένων που μπορούν να παραχωρηθούν ως ανοικτά δεδομένα ώστε να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα εφαρμογών από καινοτόμες δράσεις πολιτών αλλά και επιχειρήσεων.

Προς αυτή την κατεύθυνση βοηθά η ένταξη τα δύο τελευταία χρόνια του Ηρακλείου στις 27 ισχυρότερες ψηφιακά πόλεις στην Ευρώπη (2018) και σήμερα στις 100 Intelligent cities.Ειδικά το τελευταίο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής ‘Eνωσης, η Πρωτοβουλία του Intelligent Cities Challenge, προβλέπει την καθοδήγηση των πόλεων που συμμετέχουν, για την επίτευξη των στόχων τους που για τον Δήμο Ηρακλείου στο πλαίσιο αυτό, είναι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός προς ένα βιώσιμο τουριστικό προορισμό.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE