inner image

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Ηρακλείου

Σε εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ο Δήμος Ηρακλείου συγκρότησε τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, που συγκροτείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις, επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς, οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ενώσεις και σύλλογοι γονέων, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών, άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Επιπλέον, στην επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν σε αριθμό ίσο με το 1/3 των εκπροσώπων των φορέων, δημότες μετά από κλήρωση.

 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

-      Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά, με το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης και Τεχνικά Προγράμματα του Δήμου, καθώς και τα λοιπά αναπτυξιακά προγράμματα

-      Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο

-      Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών

-      Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κώδικα Δήμων

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Επιτροπή προς κάθε ενδιαφερόμενο, έγινε με το υπ΄αριθμ. 1523/08.01.2015 έγγραφο-πρόσκληση, που αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Δόθηκε μια προθεσμία τριών και πλέον εβδομάδων προς κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ή δημότη και η σύνθεσή της αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Αθλητισμού

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων (ENISA)

Paoulo Empadinhas

Μιχαήλ Χρηστίδης

Επικεφαλής του Τμήματος Διοίκησης και Υποστήριξης

Επικεφαλής Οικονομικού Τμήματος

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Μαρία Μακριδάκη

Παναγιώτης Ιγνατιάδης

Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας

Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ)

Αρτέμης Σαϊτάκης

Γιώργος Παπαμιχαήλ

Διευθυντής

Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Ηρακλείου (ΟΑΣΝΗ)

Γεώργιος Τζωρτζακάκης

Μιχαήλ Καμπιτάκης

Πρόεδρος

Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ)

Νικόλαος Λειβαδιωτάκης

Χαράλαμπος Λεκάκης

Β΄Αντιπρόεδρος

Πρόεδρος

Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου

Βασίλης Εφραίμογλου

Εμμανουήλ Κουμαντάκης

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος

Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου

Στέλιος Βοργιάς

Ιωάννης Βρέντζος

 

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Βασίλης Λυκούσης

Παπαδάκης

 

Αναπτυξιακή Κρήτης

Γεώργιος Κουρλετάκης

Γερώργιος Νικολακάκης

 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Δρ. Μιχάλης Προμπονάς

Δρ. Χαράλαμπος Φασουλάς

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γέωργιος Βασιλικογιαννάκης

Εύα Μιχελιδάκη

Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας τμήματος Χημείας

Προϊσταμένη της Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού

ΑΤΕΙ Κρήτης

Εμμανουήλ Τσικνάκης

Αθανάσιος Μαλάμος

Αναπληρωτής Πρόεδρος ΑΤΕΙ

Αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής

Επιμελητήριο Ηρακλείου

Μηνάς Μελισσείδης

Παράσχος Τζόρβας

Α΄ Αντιπρόεδρος

Οικονομικός Επόπτης

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος - Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (ΟΕΕ/ΤΑΚ)

Αθανάσιος Περισυνάκης

Ιωάννης Χαμηλάκης

Μέλη Δ.Σ.

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-Παράρτημα Κρήτης

Ευγενία Στυλιανού

Αλίκη Καρούσου

Αντιπρόεδρος Δ.Ε.

Ταμίας Δ.Ε.

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ)

Ιωάννης Χαρωνίτης

Κων/νος Μπάκιντας

Πρόεδρος

Μέλος Δ.Ε.

Επαγγελματική και Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ) - Νομαρχιακό Τμήμα Ηρακλείου

Μάνθος Πολιτάκης

Μιχαήλ Σταθωράκης

Πρόεδρος Ν.Τ. Ηρακλείου

Αντιπρόεδρος Ν.Τ. Ηρακλείου

ΑΔΕΔΥ Νομαρχιακό Τμήμα Ηρακλείου

Γιώργος Στρατήγης

Γρηγόρης Κοκοβάκης

Υπάλληλος Δήμου Ηρακλείου

Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Ηρακλείου

Εμμανουήλ Αχλαδιανάκης

Κωνσταντίνος Βαρβεράκης

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Ηράκλεια Πρωτοβουλία (ανεξάρτητη δημοτική παράταξη)

Σταύρος Λυράκης

Άννα Παπαχρονάκη

Πρόεδρος

Μέλος συντονιστικής επιτροπής

Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Δειλινών

Ρόζα Σαρήμπεη

Χάρης Καμπιτάκης

Γραμματέας

Πρόεδρος

Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου (ΕΝ.ΙΔ.Α.Ν.Η.)

Κωνσταντίνος Αράπογλου

Μιχαήλ Σταθόπουλος

Πρόεδρος

Μέλος Δ.Σ.

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κρήτης

Νίκη Γούναρη

Ειρήνη Χατζάκη

Ταμίας

Αντιπρόεδρος

Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών

Αργυρή Γαλενιανού

Μανώλης Δρακάκης

Ταμίας Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος της Εταιρίας

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ

Ιωάννης Μπρας

Σταύρος Λυριντζάκης

Πρόεδρος

Δ/νων Σύμβουλος

 

Αντώνης Περισυνάκης

 

 

Παναγιώτης Πατεράκης

 

 

Νίκος Πρινιωτάκης

 

 

Κωνσταντίνος Βαρβεράκης

 

 

Μάρθα Παπαδομιχελάκη

 

 

Νίκη Δημοτάκη

 

 

Αμαλία Αντωνάκη

 

 

Gian Andrea Paolo Garancini

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE