Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων για εκπόνηση μελετών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

O Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει καταλόγους ενδιαφερομένων για την εκπόνηση μελετών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με απευθείας ανάθεση, για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, στις ακόλουθες κατηγορίες:

[6]

Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων

[7]

Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες

[8]

Στατικές μελέτες

[9]

Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες

[10]

Μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές μελέτες

[11]

Mελέτες λιμενικών έργων

[13]

Μελέτες υδραυλικών έργων

[14]

Ενεργειακές μελέτες

[16]

Μελέτες  τοπογραφίας

[20]

Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες

[21]

Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες

[25]

Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου

[27]

Περιβαλλοντικές μελέτες

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν μελετητικό πτυχίο στις παραπάνω κατηγορίες, να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου έως και τις 3 Μαϊου 2017 και ώρα 14.00, επισυνάπτοντας αντίγραφο του μελετητικού τους πτυχίου.