Ερωτηματολόγιο

 

 

Το Ad Personam είναι ένα Καινοτόμο Πρόγραμμα εξατομικευμένου Marketing για την προώθηση της αστικής συγκοινωνίας. Το έργο προωθεί τη χρήση των Τοπικών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) σε μεσαίου μεγέθους Ευρωπαϊκές πόλεις, εστιάζοντας σε 7 πιλοτικά έργα, σε 7 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (CIP), μέτρο IntelligentEnergyEurope.  

Το Ad Personam αναπτύσσει μια καινοτόμα προσέγγιση, με την εφαρμογή Προγράμματος εξατομικευμένου Marketing, επιδιώκοντας ν’ αλλάξει τη συμπεριφορά στις μετακινήσεις των πολιτών και να  τους πείσει  για τα πλεονεκτήματα χρήσης της αστικής συγκοινωνίας στη διαδρομή «σπίτι-εργασία». Σε πρώτη φάση πραγματοποιείται ευρεία έρευνα (μέσα στο Μάρτιο) και σε δεύτερο επίπεδο θα διαμορφωθεί ένα προσωπικό πλάνο διαδρομών για κάθε πολίτη.
Στην έρευνα θα συμμετέχουν 500.000 κάτοικοι και στις 7 πιλοτικές πόλεις. Από αυτούς θα επιλεγούν 8.000 άτομα για να συμμετάσχουν ενεργά στην υλοποίηση του προγράμματος.