inner image

Δέκα Κοινωφελή Ιδρύματα συμπράττουν εκ νέου για την ενίσχυση μικρών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

Ίδρυμα Μποδοσάκη

28 Φεβρουαρίου 2023

Δελτίο Τύπου

 

10 Κοινωφελή Ιδρύματα συμπράττουν εκ νέου

για την ενίσχυση μικρών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών,

μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

 

Δημόσια πρόσκληση για τον 6ο κύκλο του προγράμματος

10 Κοινωφελή Ιδρύματα

Δέκα κοινωφελή ιδρύματα της Ελλάδας ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υποστήριξη της Κοινωνίας των Πολιτών και ανακοινώνουν δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στον 6ο χρηματοδοτικό κύκλο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης».

Τα «Σημεία Στήριξης» απευθύνονται σε μικρές οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα, τις οποίες υποστηρίζουν στην υλοποίηση πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου, στην ενδυνάμωση των δομών τους καθώς και στην ανάπτυξη ικανοτήτων που θα συμβάλουν στη βιωσιμότητά τους.  

Για τον νέο κύκλο του προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε το 2015 και έχει χρηματοδοτήσει 119 δράσεις, με περισσότερους από 40.000 ωφελούμενους, συμπράττουν το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, το Costas M. Lemos Foundation, το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου ΚΙΚΠΕ, το Hellenic Initiative Canada και το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου.

 

Πανελλήνια έρευνα για τα παράκτια μικροπλαστικά

Πανελλήνια έρευνα για τα παράκτια μικροπλαστικά με τη συμμετοχή πολιτών από την ομάδα SoSciety στην Πάτρα, στο πλαίσιο του 5ου προγράμματος «Σημεία Στήριξης», με χρηματοδότη το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης.

 

Τον νέο κύκλο του προγράμματος συντονίζει το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Στο πλαίσιο του 6ου κύκλου του προγράμματος θα ενισχυθούν έως τριάντα εννέα (39) δράσεις με το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) εκάστη, οι οποίες θα έχουν διάρκεια έως 6 μήνες και θα εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες  θεματικές ενότητες, που έχουν καθοριστεί από τους χρηματοδότες του προγράμματος:

I.   Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων Με Αναπηρία (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)
II.  Υποστήριξη Ατόμων Της Τρίτης Ηλικίας (ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)
III. Πρόληψη Και Προαγωγή Υγείας Ενηλίκων (Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού Και Πολιτιστικού Έργου - ΚΙΚΠΕ)
IV.  Παιδί Και Υγεία (Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου)
V.   Καταπολέμηση Της Φτώχειας Και Της Επισιτιστικής Κρίσης (The Hellenic Initiative Canada)
VI.  Προστασία Του Περιβάλλοντος:

         i. Προστασία Της Χλωρίδας Και Της Πανίδας Στο Αστικό Και Περιαστικό Περιβάλλον (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)
         ii. Προστασία Υδάτινων Οικοσυστημάτων: Λίμνες, Ποτάμια Και Υγροβιότοποι (Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης)
         iii. Προστασία Δασικών Και Άλλων Χερσαίων Οικοσυστημάτων (Costas M. Lemos Foundation)

VII.  Κοινωνική Καινοτομία Σε Μικρές Παραθαλάσσιες Τοπικές Κοινωνίες (Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου)

 

Διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος Σωματοψυχοπαιδαγωγικής

Διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος Σωματοψυχοπαιδαγωγικής για άτομα τρίτης ηλικίας από την ομάδα του PhonoQuest Quintae, στο πλαίσιο του 5ου προγράμματος «Σημεία Στήριξης», με χρηματοδότη το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα. 

 

Παράλληλα με τις χρηματοδοτήσεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν συμμετοχή των οργανώσεων σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από το Social Dynamo, το NGO hub του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 30 Απριλίου 2023. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Ιούλιο του 2023.  

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tinyurl.com/mr4bbtpe

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τμήμα Επικοινωνίας & Ανάπτυξης Ιδρύματος Μποδοσάκη

Χαρά Τασόγλου,  Director of Communications and Development,

Ε-mail: htasoglou@bodossaki.gr, T: 210 6820970, M: 6936152007

Μαριλένα Μάκρη, Community Building Officer,

E-mail: mmakri@bodossaki.gr, T: 210 7225823, M: 6942554459

 

Βιωματικό εργαστήριο διαχείρισης απορριμμάτων και ανάπτυξης της περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας

Βιωματικό εργαστήριο διαχείρισης απορριμμάτων και ανάπτυξης της περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας σε μαθητές του 63ου δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης από την ομάδα της Μαμαγαία, στο πλαίσιο του 5ου προγράμματος «Σημεία Στήριξης», με χρηματοδότη το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη. 


Πληροφορίες για τα συμμετέχοντα Ιδρύματα:

Σχετικά με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ιδρύθηκε το 2005 στη μνήμη του Γιάννη Λάτση, από την οικογένειά του, με σκοπό τη διατήρηση της κοινωφελούς παρακαταθήκης, του διαρκούς ενδιαφέροντος και της αφοσίωσης που ο ίδιος επιδείκνυε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του στην υλοποίηση έργων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Εναρμονισμένο με τις αξίες που χαρακτήριζαν το φιλανθρωπικό έργο του Γιάννη Λάτση, το Ίδρυμα υποστηρίζει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, σε συνεργασία με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και μοιράζονται το κοινό όραμα για τη διαμόρφωση μιας πιο ανθεκτικής, σύγχρονης και συμπεριληπτικής κοινωνίας.

 

Η κοινωφελής στρατηγική του Ιδρύματος εστιάζεται στη σχεδίαση, διαχείριση και χρηματοδότηση δράσεων και προγραμμάτων που εντάσσονται στους εξής πυλώνες: Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, Καινοτομία & Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κοινωνική Δράση & Αλληλεγγύη.

 

Σχετικά με το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα

 

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα ιδρύθηκε το 2011 και υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.  Ως φιλανθρωπικός οργανισμός, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα ενισχύει με δωρεές μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με δράση στην Ελλάδα. Το Ίδρυμα πραγματοποιεί δωρεές κυρίως στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας και της υγείας, κατά πλειοψηφία προς όφελος των μη προνομιούχων στρωμάτων της κοινωνίας. Δωρεές πραγματοποιούνται και στους τομείς της παιδείας, της τέχνης και του πολιτισμού, αποκλειστικά για τη στήριξη προγραμμάτων που αφορούν τα άτομα τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα.

 

Δημιουργία προσβάσιμων διαδρομών

Δημιουργία προσβάσιμων διαδρομών για όλες τις μορφές αναπηρίας μέσω διαδικτύου και τρισδιάστατων αντικειμένων πολιτισμού στην Καλαμάτα από την ομάδα Σπόρος, στο πλαίσιο του 5ου προγράμματος «Σημεία Στήριξης», με χρηματοδότη το  Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση. 


Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη

 

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

 

Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.

 

Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων - Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντίκτυπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας προστασίας του περιβάλλοντος και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών.

 

 

Σχετικά με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου

 

Το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου είναι μη κερδοσκοπικό ιδιωτικό ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε το 2011 στη Μεσσηνία, προς τιμή των Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Σκοπός του είναι να αναδείξει την περιοχή ως πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης αλλά και να υποστηρίξει κοινωνικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα.

Δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη, την κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, αναπτύσσοντας σχέσεις με θεσμικά όργανα και φορείς των τομέων αυτών. Το Ίδρυμα σχεδιάζει και διαχειρίζεται μια σειρά δράσεων, ενώ χρηματοδοτεί και προγράμματα άλλων φορέων και οργανώσεων που σχετίζονται με τους σκοπούς και το αντικείμενό του.

 

Σχετικά με το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη

 

Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη ιδρύθηκε τον Μάιο του 1979 ως αποτέλεσμα των προσδοκιών του Α. Γ. Λεβέντη, ο οποίος έθεσε και τους βασικούς άξονες της δράσης του. Διανύοντας την τέταρτη δεκαετία, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη –εκτός από το εκτεταμένο κοινωφελές πρόγραμμά του και την καινοτόμο δράση του στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της ιατρικής έρευνας– έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στη μελέτη και την προβολή του πολιτισμού και της ιστορίας της Ελλάδας και της Κύπρου, μέσω της μέριμνάς του για την αποκατάσταση και την αναστήλωση μνημείων κλασικής, βυζαντινής, και μεταβυζαντινής εποχής, καθώς και μέσω της μελέτης και του εμπλουτισμού συλλογών κυπριακών αρχαιοτήτων σε μουσεία ανά την υφήλιο. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται η δέσμευση του ιδρύματος σε ένα διεθνές πρόγραμμα υποστήριξης ελληνικών σπουδών, η συστηματική χορήγηση υποτροφιών και η διαρκής συνεισφορά του στην ακαδημαϊκή έρευνα. Μέσω της στήριξη ανθρωπιστικών δράσεων, της ενίσχυσης πρωτοβουλιών για τη νέα γενιά, της προστασίας του φυσικού κόσμου και της βιοποικιλότητας, καθώς και της προαγωγής της βιώσιμης ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Αφρική και διεθνώς, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη ακολουθεί σήμερα με συνέπεια το όραμα του ιδρυτή του.

 

Σχετικά με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης

 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης δημιουργήθηκε το 2015 με σκοπό να λειτουργήσει ως καταλύτης σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα και τον ελληνισμό. Η δράση του εστιάζεται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την ενίσχυση της απασχόλησης και της μικροεπιχειρηματικότητας, καθώς και την υποστήριξη πρωτοβουλιών που προασπίζονται το συλλογικό συμφέρον και ενισχύουν τη διαφάνεια. Το Ίδρυμα σχεδιάζει και υλοποιεί δικά του προγράμματα, ενώ παράλληλα υποστηρίζει προγράμματα και δράσεις άλλων φορέων στους τομείς ενδιαφέροντός του. Πιστεύοντας στην αξία της συνεργασίας, αναλαμβάνει κοινές δράσεις με μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ειδικούς από όλους τους χώρους και άλλους χρηματοδότες για να φέρει σημαντικά αποτελέσματα και να αφήσει το μέγιστο δυνατό αποτύπωμα.

Αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους και ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης μελετά σε βάθος τις θεματικές του ενδιαφέροντός του, εντοπίζει τις καλές πρακτικές και αξιοποιεί καινοτόμες λύσεις από όλον τον κόσμο. Πιστεύοντας ακράδαντα στη δυνατότητα κάθε ανθρώπου να κάνει τη διαφορά, ξεκινώντας από τον δικό του χώρο, υποστηρίζει προσπάθειες που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες και επιδιώκουν να φέρουν την αλλαγή αρχίζοντας από τα μικρά.

 

Σχετικά με το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου ΚΙΚΠΕ

 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ) ιδρύθηκε το 1988. Ο πολιτισμός, η παιδεία και η κοινωνική πρόνοια αποτελούν τους βασικούς τομείς δράσης του Ιδρύματος όπως αυτοί τέθηκαν από τον Ιδρυτή του ενώ για την εκπλήρωση των κοινωφελών του σκοπών το Ίδρυμα επιδιώκει την ανάπτυξη συνεργασιών με στόχο τον πολλαπλασιασμό του κοινωνικού οφέλους. Στον τομέα του πολιτισμού και της παιδείας το Ίδρυμα σχεδιάζει δικά του προγράμματα και αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες όπως είναι η αξιοποίηση των συλλογών και των ιστορικών αρχείων που βρίσκονται στην κατοχή του, η συστηματική ενίσχυση των δημόσιων και δημοτικών βιβλιοθηκών και η διοργάνωση σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης ενώ στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας το Ίδρυμα επικεντρώνεται στον τομέα της δημόσιας υγείας και στην οικονομική υποστήριξη φορέων που στηρίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.  

Σχετικά με το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου

Το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου ιδρύθηκε το 2021 με σκοπό την ενίσχυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών με δράση στην Ελλάδα. Το Ίδρυμα πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Πρόκειται για έναν κοινωφελή οργανισμό που, πέραν της πανελλαδικής του εμβέλειας και διατομεακής κάλυψης, δίνει έμφαση σε θέματα που αφορούν στη θάλασσα. Το Ίδρυμα έχει στον πυρήνα της αποστολής του την έμπρακτη υποστήριξη και την κινητοποίηση οργανισμών, επιδιώκοντας να πολλαπλασιάζει τα οφέλη των δωρεών που πραγματοποιεί. Για τον λόγο αυτό θέτει ως προτεραιότητα τη δημιουργία συνεργασιών ποικίλων μορφών. Σύμφωνα με την κοινωφελή στρατηγική του Ιδρύματος για το έτος 2023, εκτός από δράσεις που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με τη θάλασσα - θεματική έμφασης του Ιδρύματος - υποστηρίζονται δράσεις πανελλαδικής εμβέλειας και εθνικής σημασίας. Εκτός από δωρεές, το Ίδρυμα πραγματοποιεί και υποτροφίες. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών, με κυρίαρχη τη θεματική της θάλασσας, βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού και θα ξεκινήσει την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024. 

Σχετικά με το The Hellenic Initiative Canada

Το THI Canada είναι ένας μη κερδοσκοπικός, φιλανθρωπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό τη συγκέντρωση πόρων στον Καναδά και την διάθεσή τους σε έργα που συμβάλουν στην ευημερία των Ελλήνων. Η αποστολή του THI Canada είναι να κινητοποιήσει τη γενναιοδωρία των Καναδών και Ελλήνων της διασποράς προς τη δημιουργία προγραμμάτων, που συμβάλλουν στην ανακούφιση της φτώχειας παρέχοντας τρόφιμα και άλλα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, που προάγουν την υγεία παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες και που προωθούν την παιδεία παρέχοντας υποτροφίες και άλλες μορφές οικονομικής βοήθειας σε φοιτητές για παρακολούθηση μαθημάτων στον Καναδά και την Ελλάδα.

Το THI Canada συνεργάζεται με αξιόπιστους, υπεύθυνους και διαφανείς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Ελλάδα για την δημιουργία προγραμμάτων που παρέχουν τροφή, στέγη και ιατρική βοήθεια σε ευάλωτα άτομα και οικογένειες. Το THI Canada υποστηρίζει επίσης ευάλωτες ομάδες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως στην περίπτωση των πρόσφατων πυρκαγιών στην Αττική και τη Βόρεια Εύβοια ή την εισροή προσφύγων στην Ελλάδα από την Ουκρανία.

 Το THI Canada είναι μέλος του THI Worldwide, ενός παγκόσμιου κινήματος της ελληνικής διασποράς που ιδρύθηκε το 2012 για να επενδύσει στο μέλλον της Ελλάδας μέσω της ανακούφισης από την κρίση και ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE