inner image

Σεμινάριο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» από το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» στο Ηράκλειο.

Νέο Τμήμα  21/06/2024

Νέο σεμινάριο, για τη συμμέτοχη εκπαιδευτών στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, διοργανώνει για το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για όσους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη διδακτική εμπειρία των 150 ωρών.

Το Σεμινάριο απευθύνεται:

 • Σε εκπαιδευτές ενηλίκων, ακόμα και χωρίς διδακτική εμπειρία, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων.
 • Σε όσους θέλουν ν’ αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων (π.χ. ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ)
 • Σε όσους ενδιαφέρονται ν’  αναβαθμίσουν τις ικανότητες διδασκαλίας τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης.

 

Σημαντικό: Σύμφωνα με τo Άρθρο 67 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11.5.2016), για την πρόσληψη στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας (ΦΕΚ 2844/Β/2012 απαιτείται με βάση το νόμο 4186 (ΦΕΚ 193/17-09-2013), πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, για τη διδασκαλία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης), σύμφωνα με το άρθρο 39, του Ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143 τ. Α’/09-11-2015) από 1.9.2017 η Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου ο εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του Σεμιναρίου:

Α. Συνολική διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος 160 διδακτικές ώρες,

 • εκ των οποίων οι 50 ώρες υλοποιούνται δια ζώσης, μία Παρασκευή:17.00 - 22.00, και δυο Σάββατα και Κυριακές: 09.00 - 19.00
 • Και 110 εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης, όπου σε ελεύθερο ωράριο οι καταρτιζόμενοι μελετάνε την τράπεζα θεμάτων, σημειώσεις, παρουσιάσεις και εκπαιδευτικό υλικό.
 • Το μόνο με 50 διδακτικές ώρες μάθημα σε αίθουσα!!
 • Παροχή γεύματος τα 2 Σαββατοκύριακα

 

Β. Ενότητες σεμιναρίου: (με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα: «Εκπαιδευτής ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ»)

 • Αλληλογνωριμία, Παρουσίαση στόχων προγράμματος, Διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβολαίου
 • Θεωρίες μάθησης ενηλίκων, χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων, προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, αρχές μάθησης ενηλίκων, ρόλος εκπαιδευτή
 • Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης, διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου. αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας
 • Δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα, επικοινωνία στην ομάδα)
 • Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας
 • Αξιολόγηση διδακτικού έργου (μοντέλα, τύποι, τεχνικές)
 • Εργαστήριο Σχεδιασμού εικοσάλεπτης μικροδιδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευόμενους
 • Πρακτική άσκηση στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας ενηλίκων, (χιονοστιβάδα, εργασία σε ομάδες, παιγνίδι ρόλων, μελέτη περίπτωσης, εμπλουτισμένη εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, κ.α.)

Γ. Εργαστήριο προετοιμασίας και παρουσίασης εικοσάλεπτων μικροδιδασκαλιών από όλους τους εκπαιδευόμενους με σχολιασμό και επανάληψη εάν χρειαστεί.

Δ. Βιντεοσκόπηση κάθε μικροδιδασκαλίας και παράδοση αντιγράφου σε CD στον εκπαιδευόμενο

Ε. Παροχή σημειώσεων

ΣΤ. Δικαίωμα απευθείας συμμέτοχης στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων ακόμα και σε όσους δεν έχουν την προβλεπόμενη απαιτούμενη διδακτική εμπειρία (150 ώρες), (ΦΕΚ.2844/2012, παρ17, δδ,).

Z. Εγγραφή στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ πρωτοπορεί στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και από το 2014 έως σήμερα έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 100 τμήματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Στην πορεία αυτή, είναι σημαντικό το γεγονός οτι το ποσοστό επιτυχίας των συμμετεχόντων στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ αγγίζει το 100%, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να ξεκινήσουν δυναμικά να απασχολούνται στον χώρο της Εκπαίδευσης συνδυάζοντας γνώσεις, τεχνικές και πάθος!

Με γνώμονα την αγάπη για την Εκπαίδευση αλλά και την ευθύνη υποστήριξης των αυριανών Εκπαιδευτών το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ συνεχίζει αυτό το ταξίδι προγραμματίζοντας τα επόμενα τμήματα για το 2024.

Επιλέγοντας το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων των Τεχνικών Σχολών διάρκειας 160 διδακτικών ωρών αποκτάται πρόσβαση εφ’ όρου ζωής στην σύγχρονη πλατφόρμα τηλεκατάρτισης με εκπαιδευτικό υλικό διάρκειας 110 ωρών, καθώς και δια ζώσης παρακολούθηση μαθήματος 50 διδακτικών ωρών σε ολιγομελή τμήματα  προετοιμασία, παρουσίαση  και διόρθωση της μικροδιδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια των δια ζώσης μαθημάτων όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα όχι μόνο να παρουσιάσουν την προσωπική τους μικροδιδασκαλία, η οποία θα αξιολογηθεί από τους εισηγητές  στα πρότυπα του ΕΟΠΠΕΠ, αλλά και να βιντεοσκοπηθούν κατά τη διάρκεια της και θα παραλάβουν το αντίστοιχο USB.

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίων «δια-ζώσης»: Παρασκευή 21/06/24, Σάββατο 22/06/24, Κυριακή 23/06/24, Σάββατο 29/06/24 και Κυριακή 30/06/24.   

Κόστος Σεμιναρίου - Νέα μειωμένη τιμή: 330€ ανά συμμετοχή*

*Παρέχονται ειδικές εκπτώσεις 10%: σε ανέργους, φοιτητές,  ομαδικές εγγραφές τριών ατόμων, επιχειρήσεις και σε προεξόφληση σεμιναρίου 2 εβδομάδες πριν την έναρξη.

*Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

* Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η μαγνητοσκόπηση σας κατά την παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας.

Πληροφορίες: ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Ικάρου και Αρχιμήδους 1 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλ: 2810302730, 2810302735, e-mail: info@katartisi.gr, fb: www.facebook.com/KekTechnikesScholes, web: www.katartisi.gr

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE