inner image

Σ.Ε.Μ.Π.: COVID - 19 - "Οδηγίες προς τους πολίτες" στην Ρωσική γλώσσα ("Инструкции для граждан" на русском языке)

                             

Για τη μετάφραση του "ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ" του Υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων  & της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων (Σ.Ε.Μ.Π.) Δήμου Ηρακλείου συνεργάστηκε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ρωσόφωνων Ηρακλείου, Μέλος του Σ.Ε.Μ.Π.

За перевод «ФОРМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ДВИЖЕНИЯ - НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН» Министерством гражданской защиты и антикризисного управления и Генеральным секретариатом по гражданской защите, Советом по миграции и интеграции беженцев (SEMP) Ассоциация русскоязычных спикеров Ираклиона, член SEMP.

 

 Образец разрешения на передвижение
Инструкции для граждан

 

 Передвижение граждан для удовлетворения своих потребностей, которые не могут быть удовлетворены иным способом, допускается только по следующим причинам:

 • Передвижение на работу и с работы в рабочее время.
 • Посещение аптеки или доктора, если это рекомендуется после соответственной консультации.
 • Переезд в магазин товаров первой необходимости (супермаркет, мини-маркет), куда они не могут быть отправлены.
 • Посещение в банк, если электронная транзакция невозможна.
 • Передвижение для помощи нуждающимся людям.
 • Посещение церемонии (например, похороны, брак, крещение) на условиях, предусмотренных законом, или переезд к разведенному родителю или родителю, который необходим для обеспечения общения родителей и детей в соответствии с применимыми положениями.
 • Занятие спортом на улице или выгул домашнего животного, индивидуально или с одним еще человеком, в последнем случае соблюдайте необходимое расстояние 1,5 метра

 

Для перемещения на работу и с работы в рабочее время заявение на передвижение является фиксированным (тип A) и выдается под личную ответственность подписавшего его работодателем или, в случае юридического лица, его законным представителем или, в случае внештатного специалиста или свободного пердпринимателя - самому себе.

 Для всех других поездок, свидетельство о перемещении относится к каждому отдельному движению (тип B), подписывается соответствующим лицом с его / ее собственной ответственностью и содержит имя, дату рождения, домашний адрес и время отъезда гражданина, а также конкретная причина переезда.

При каждом передвижении граждане должны иметь свое удостоверение личности или паспорт вместе с заполненной формой подтверждения передвижения (напечатанной или написанной от руки) или SMS-подтверждением, чтобы показать его в случае проверки.

 

Как выдается разрешение на передвижение?

Разрешение фиксированного движения (Тип А)

Следующая форма необходима для стандартного Разрешения о передвижении (Тип A) на работу и с работы:

 • Разрешения о передвижении работника (PDF)
 • Разрешения о передвижении работника (MS-Word) 

 

Индивидуальные передвижения (Тип Б) 

Для индивидуальных поездок (тип B) у вас есть 3 варианта: SMS, распечатанная и заполненная форма разрешения передвижения или рукописное разрешение  на передвижение.

 

1. Отсылка SMS

Вы можете отправить SMS со своего мобильного телефона на номер 13033 бесплатно. SMS должно быть в форме:

X пробел имя пробел фамилия пробел домашний адрес 

 где Х - причина передвижения  1, 2, 3, 4, 5, 6, соответствующий следующим причинам:

 1. Передвижение на работу и с работы в рабочее время.  
 2. Посещение аптеки или доктора, если это рекомендуется после соответственной консультации.
 3. Посещение в банк, если электронная транзакция невозможна.
 4. Передвижение для помощи нуждающимся людям.
 5. Посещение церемонии (например, похороны, брак, крещение) на условиях, предусмотренных законом, или переезд к разведенному родителю или родителю, который необходим для обеспечения общения родителей и детей в соответствии с применимыми положениями.
 6. Занятие спортом на улице или выгул домашнего животного, индивидуально или с одним еще человеком, в последнем случае соблюдайте необходимое расстояние 1,5 метра

Поучите ответ: 

Передвижение   пробел X пробел имя пробел фамилия пробел домашний адрес 

 

2. Заполнение заявления

Кроме того, вы можете скачать, заполнить и взять с собой одну из следующих форм, в зависимости от обстоятельств.

 • Разрешение об исключительном передвижении граждан (PDF)
 • Разрешение об исключительном передвижении граждан (MS-Word) 

 

 3.   Рукписное разрешение

Рукоисное разрешение должо содержать следуюшую информацию:

Имя/Фамилия

Домашний адрес

Причина передвижения согласно описаным выше пунктам и адрес направления

Дата, время, подпись

 

Политика защиты персональны и индивидуальных данных находится  на  сайте forma.gov.gr

covid 19 - russian

Εντυπο Βεβαίωσης Κίνησης - Ελληνική γλώσσα

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE