Πρόγραμμα πανηγύρεως 8ης Σεπτεμβρίου 2017 Γενεσίου Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου

Ο ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΠΕΝΤΕΒΗ