Ναός της Παναγίας των σταυροφόρων

Οδός Μάρκου Μουσούρου

Πρόκειται για λατινική μονή των Σταυροφόρων (Crosecchieri) που κατά την τουρκοκρατία μετατράπηκε σε τζαμί με το όνομα Αγκεμπούτ Πασά. Έχει σχήμα βασιλικής με το μεσαίο κλίτος ψηλότερο από τα άλλα. Τα κλίτη επικοινωνούσαν μεταξύ τους με δύο σειρές κιόνων που σχημάτιζαν τόξα. Η στέγη στο μεσαίο κλίτος είναι δίκλινη και στα πλαϊνά μονόκλινη.


Ναός Παναγίας των Σταυροφόρων (οδός Μάρκου Μουσούρου).
Πρόκειται γιά λατινική Μονή των Crosecchieri (Σταυροφόρων) που κατά την τουρκοκρατία μετατράπηκε σε τζαμί.


Ναός Παναγίας των Σταυροφόρων
Όψη δυτική

Ναός Παναγίας των Σταυροφόρων
Λεπτομέρεια από το εσωτερικό