Νομοθεσία για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Νομοθεσία για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.