Μεσαιωνικά τείχη

 

Άποψη της πόλεως Ηρακλείου από νοτιοανατολικά. Διακρίνονται οι κύριες οδικές αρτηρίες και ο ενετικός οχυρωματικός περίβολος που περικλείει την παλαιά πόλη.

Στο βάθος διακρίνεται το φρούριο «Κούλε».