Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου

Στόχος της ΒΑΑ είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η κοινωνικο – οικονομική ενίσχυση της Παλιάς Πόλης και του Παράκτιου Μετώπου, με όχημα τον πολιτισμό μας. Επιδιώκουμε επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας, νέες θέσεις εργασίας, ουσιαστική ανάπτυξη μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και όχι με αποσπασματικές δράσεις. 

Η τελική  στρατηγική της ΒΑΑ προέκυψε μετά από ευρεία διαβούλευση με τους φορείς και τους δημότες του Ηρακλείου. 

H στρατηγική  ΒΑΑ του Δήμου Ηρακλείου