Ανοιχτό κάλεσμα - Πρόσκληση για την Υποβολή υποψηφιοτήτων για την τρίτη θητεία του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

Ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο του  Άρθρου άρθρου 78 του Ν. 3852/2010 και βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Ηρακλείου, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις μεταναστευτικές κοινότητες να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την τρίτη διετή θητεία του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, έως την Παρασκευή 18-3-2016.