Πρόσκληση για Καθαρισμό και Ογκομέτρηση Δεξαμενών του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για τον καθαρισμό και την Ογκομέτρηση Δεξαμενών του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων Κίνησηςκαι καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκτύπωση εντύπων

Ο Δήμος Ηρακλείου-Βικελαία Βιβλιοθήκη ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την εκτύπωση εντύπων στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου, συνολικού κόστους 350,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Αποτελέσματα κατάταξης Δικηγόρων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου

Αποτελέσματα κατάταξης Δικηγόρων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου

Ανάρτηση τελικών αποτελεσμάτων Βοηθητικού προσωπικού ΣΟΧ 1-2016 της ΔΗΚΕΗ

Αναρτηση τελικών αποτελεσμάτων Βοηθητικού προσωπικού ΣΟΧ 1-2016

Προκήρυξη δικηγόρου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου

προκήρυξη Δικηγόρου με σύμβαση ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης

Προκήρυξη ΣΟΧ 2-2016 έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ στα ΚΔΑΠ Δήμου Ηρακλείου

Προκήρυξη ΣΟΧ 2-2016 έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ  στα ΚΔΑΠ Δήμου Ηρακλείου

Προσωρινά Αποτελέσματα Βοηθητικού Προσωπικού για προκήρυξη ΣΟΧ1-2016

Προσωρινά Αποτελέσματα Βοηθητικού Προσωπικού για προκήρυξη ΣΟΧ1-2016 - Υποβολή Ενστάσεων μέχρι την  23/1/2017