ΚΠΑ - Εθνικό Βραβείο Ποιότητας Υπηρεσιών 2009 στον Δ.Hρακλείου

Με το Εθνικό Βραβείο Ποιότητας Δημοσιών Υπηρεσιών, βραβεύθηκε ο Δήμος Ηρακλείου. Το βραβείο απένειμε στον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυλόπουλος, στο πλαίσιο της ημερίδας « Καλές Πρακτικές Εφαρμογής Σύγχρονων Μεθόδων Διοίκησης στο Δημόσιο Τομέα και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ».

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Ηρακλείου έλαβε το Δεύτερο Βραβείο μεταξύ πλήθους Φορέων και Δημοσίων Υπηρεσιών (Υπουργεία, Περιφέρειες, Ανεξάρτητες Αρχές, ΟΤΑ α' και β' βαθμού κ.α) από ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ είναι ο πρώτος από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού σε πανελλαδικό επίπεδο.