Παραλαβή βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραμμάτων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ηράκλειο, 3 Φεβρουαρίου 2016

Παραλαβή βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραμμάτων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Ο Δήμος Ηρακλείου ενημερώνει τους δημότες  ότι οι βεβαιώσεις παρακολούθησης των προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Δήμου Ηρακλείου Κρήτης που υλοποιήθηκαν έως τις 31 Ιανουαρίου 2016 στο πλαίσιο των πράξεων ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους, βρίσκονται στα γραφεία του Κ.Δ.Β.Μ. στην οδ. Ανδρόγεω 2, 3ος όροφος και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις παραλαμβάνουν καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 8:00 έως τις 14:00,  έχοντας μαζί τους την ταυτότητά τους.