Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας στο τηλέφωνο 2813-409103 κα Μαρίζα Χριστάκη.