Διεθνείς Συμμετοχές

Στόχος του Δήμου Ηρακλείου είναι να προσελκύσει το διεθνές ενδιαφέρον και να αναδείξει τον τόπο σε ένα από τα πιο δυναμικά κέντρα δημιουργίας και ανάπτυξης.
Για το λόγο αυτό, η δημοτική αρχή δημιουργεί νέες γέφυρες επικοινωνίας με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, φροντίζοντας παράλληλα να συμμετέχει σε ένα δίκτυο δράσεων με έργα στους τομείς της εκπαίδευσης, του σχεδιασμού πόλεων της οικονομίας, της πολιτικής, της εξωτερικής πολιτικής κτλ. Τα δίκτυα στα οποία συμμμετέχει ο Δήμος Ηρακλείου είναι τα εξής:

Το Eurotowns ξεκίνησε το 1991 σαν ένα ευρύ δίκτυο Ευρωπαϊκών πόλεων με πληθυσμό μεταξύ 50000 και 250000. Αυτή τη στιγμή το δίκτυο αριθμεί 20 μέλη απ''όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και το Ηράκλειο, με επικεφαλή την πόλη του Brighton από την Αγγλία. Το δίκτυο προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών και καλής πρακτικής μεταξύ των μελών του και εκτός αυτών, με την διοργάνωση συναντήσεων, εκπαιδευτικών επισκέψεων και έρευνας. Ο Δήμος Ηρακλείου συμμετέχει στο πρόγραμμα Capture.

Το Eurocities είναι το δίκτυο των μεγάλων Ευρωπαικών πόλεων. Ιδρύθηκε το 1986 και αριθμεί 130 πόλεις από 30 Ευρωπαϊκές χώρες. Το δίκτυο παρέχει στα μέλη του μία πλατφόρμα για ανταλλαγή ιδεών, γνώσης και εμπειριών, ανάλυση κοινών προβλημάτων και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. Στα πλαίσια του δικτύου διοργανώνονται σεμινάρια, ομάδες εργασίας και διεθνείς συναντήσεις σε όλη την Ευρώπη.

Το Balkan Cities δημιουργήθηκε με σκοπό την συνεργασία των Βαλκανικών πόλεων σε θέματα πολιτισμού και εμπορίου. Ιδρύθηκε από 32 μεγάλες Βαλκανικές πόλεις και προωθεί την ειρήνη και την φιλία μεταξύ των κατοίκων της Βαλκανικής χερσονήσου.

 

Ετήσια Γενική Συνάντηση των μελών του Eurotowns - Reggio Emilia Italy

Φωτογραφία από Ετήσια Γενική Συνάντηση των μελών του Eurotowns

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνάντηση των μελών του δικτύου Eurotowns στην Ιταλική πόλη Reggio Emilia από 16-17 Οκτωβρίου 2008. Συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και η συμμετοχή των μελών του δικτύου σε δύο Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα Interreg IVC προγράμματα το QLICK και το MMOVE.

 

 

Επίσκεψη στον Δήμο Ηρακλείου των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurotowns, στα πλαίσια του προγράμματος Capture.

Την Πέμπτη 29/03/2007, επισκέφθηκαν τον Δήμο Ηρακλείου εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού δικτύου Eurotowns - πρόγραμμα Capture - στα πλαίσια εκπαιδευτικής επίσκεψης που πραγματοποιούν στην πόλη μας. Τους εκπροσώπους των 8 Ευρωπαϊκών πόλεων, καλωσόρισε ο Αντιδήμαρχος κος Μανόλης Αλεξάκης. Στην παρουσίαση που ακολούθησε από στελέχη του Δήμου έγινε αναφορά στα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που έχει αναλάβει ο Δήμος μας στα πλαίσια μίας στρατηγικής για την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Τα έργα αυτά αφορούν στην δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών για την διασύνδεση όλων των δημόσιων υπηρεσιών της πόλης καθώς και στην ανάπτυξη ενός συστήματος παροχής ψηφιακών υπηρεσιών στους δημότες του Ηρακλείου. Επίσης παρουσιάστηκαν από στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης προγράμματα καινοτομίας που εκτελούνται στο νησί μας.

Στα πλαίσια αυτής της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27/03/2007 η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του δικτύου Eurotowns και του προγράμματος Capture, στο Τεχνολογικό Πάρκο στις Βούτες.

Την Τετάρτη 28/03/2007, στους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική επίσκεψη, παρουσιάσθηκαν από στελέχη του Τεχνολογικού Πάρκου και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας & Έρευνας ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται από το ΙΤΕ στην Κρήτη σε τομείς όπως η υγεία, ο πολιτισμός, η γεωργία, οι μεταφορές και ο τουρισμός.

Φωτογραφία από Επίσκεψη στον Δήμο Ηρακλείου των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurotowns

Φωτογραφία από Επίσκεψη στον Δήμο Ηρακλείου των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurotowns

Φωτογραφία από Επίσκεψη στον Δήμο Ηρακλείου των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurotowns