΄Εκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Α΄τρίμηνο του 2012

Η ''Εκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου για το α΄τρίμηνο του έτους 2012