Ανακοίνωση αναβολής προμήθειας για «αγορά φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου tablet»

Ανακοινώνουμε την αναβολή των προμηθειών, «αγορά φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου tablet», και την «αγορά φορητού υπολογιστή (laptop)» της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. λόγω τυπογραφικού λάθους - σφάλματος στη συγγραφή υποχρεώσεων μέχρι την διόρθωση των παραπάνω σφαλμάτων.

 

ΑΡΧΕΙΟ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ