Αρχείο Ομιλιών - Χαιρετισμών Δημάρχου

Το Αρχείο Ομιλιών - Χαιρετισμών Δημάρχου έχει ως σκοπό να παρουσιάσει στον πολίτη και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τις Ομιλίες και Χαιρετισμούς του Δημάρχου. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, έχει ταξινομηθεί χρονολογικά, και περιέχει Ομιλίες και Χαιρετισμούς από το 2007 και από παλαιότερα έτη.