Αλλοδαποί

Στόχος της ενότητας αυτής είναι η ενημέρωση των αλλοδαπών πολιτών, για θέματα που σχετίζονται με την παραμονή τους στην πόλη μας.