Την υλοποίηση των έργων επιβλέπει το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου.
Ανάδοχος των έργων: Ένωση Gennet Α.Ε. και Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Ομάδα Ανάπτυξης και Υλοποίησης

Υπεύθυνος Έργου: Βιτσάκης Γεώργιος
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής: Πλεξουσάκης Δημήτρης, Πρόεδρος Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης
 
Μηχανικοί Λογισμικού: Αναστασάκος Αναστάσιος
  Μιχαήλ Κών/νος
  Τσαγκαράκης Ιωάννης
 
 
Δόμηση - Επιμέλεια Περιεχομένου: Ταμπακάκη Ευγενία
  Βιτσάκη Μαρία
 
 
 
Περιβαλλοντική Επιμέλεια: Φραγκιουδάκη Γλυκερία
 
 
 
Μηχανικοί Η/Υ: Βολάνης Σταμάτης
 
 
Γραφιστική Επιμέλεια: Μακρυδάκης Ευάγγελος (Ax-Easy)