Γραφείο Αλλοδαπών

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αλλοδαπών μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Κρήτης.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71305, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813 407113

Δείτε την ιστοσελίδα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά