Επίδομα Κίνησης (σε παραπληγικούς με 80% αναπηρία)

Η Αίτηση και τα δικαιολογητικά για το Επίδομα Κίνησης (σε παραπληγικούς με 80% αναπηρία) σε μορφή Word & pdf: