Ηλεκτρονικές Πληρωμές Οφειλών

Με τις Ηλεκτρονικές Πληρωμές Οφειλών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις Βεβαιωμένες Οφειλές τους προς τον Δήμο Ηρακλείου και να πληρώσουν ηλεκτρονικά το σύνολο ή μέρος αυτών με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Ηρακλείου στην Παγκρήτια Τράπεζα ή με Πιστωτική Κάρτα VISA.

Για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών απαιτούνται τα παρακάτω (μόνο την πρώτη φορά):

1. Εγγραφή στην Πύλη του Δήμου (στη διεύθυνση http://www.heraklion.gr/signup.html)

2. Πιστοποίηση Ταυτότητας Χρήστη (με την επίδειξη ταυτότητας στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, Γραφείο 4, Λότζια)

 

Αν έχετε ήδη πραγματοποιήσει τις παραπάνω ενέργειες μπορείτε να δείτε και να πληρώσετε τις οφειλές σας επιλέγοντας

Είσοδος στις Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Είσοδος στις Ηλεκτρονικές ΠληρωμέςΧρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους.