Απομάκρυνση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων (χωρίς πινακίδες)

Για τη συλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων χωρίς πινακίδες οι δημότες να καλούν την υπηρεσία καθαριότητας στο τηλέφωνο 2813-409409 και να δηλώνουν τη μάρκα, το χρώμα την οδό, αριθμό και την περιοχή.